A càrrec de les Cobles Ciutat de Terrassa i Principal de Terrassa.

Les persones que vulguin assistir sardanes s’han d’inscriure a la web individualment i un cop s’esgotin les entrades no es podrà accedir al recinte.

Les que vulguin ballar, hauran de fer-ho amb el mateix grup bombolla, és a dir sempre amb la mateixa rotllana i mateixes persones. S’haurà de ballar amb mascareta.

A l’arribar a l’espai de ballada, es preguntarà i s’assignarà el grup bombolla. Per major facilitat, es pot portar un llistat amb aquests grups, i entregar-lo a l’entrada del recinte.

Si alguna persona no té grup bombolla i es vol afegir ho ha de comunicar a l’entrada.