Si hi ha uns representants del vitalisme del «So Sevilla», de la sensibilitat entrenada a la vora del Guadalquivir, entre laberíntics carrers estrets i barris amb personalitats inconfusibles, aquests són Vera Fauna. Establerts entorn de la Macarena, aquests quatre experts de les textures i els sentiments complexos acostumen a teixir xarxes amb les seves cançons per a atrapar a l’audiència en el seu univers personal.

Organitza: Indirecte