Activitat no accessible a persones amb mobilitat reduïda.
Lloc de trobada: porta d’entrada del Parc Audiovisual de Catalunya, carretera BV-1274, km 1.

L’antic Hospital del tòrax, conegut com a Sanatori de Terrassa, té 9 plantes i comptava amb 1.200 llits. Concebut com a sanatori antituberculós, va ser projectat per Mariano Morán i Fernández Cañedo (1947). Es va inaugurar el 8 de juny de 1952 amb el nom de “Ciudad Sanatorial de Tarrasa”.

A l’ala sud trobem una capella amb decoracions de mosaics realitzats pel taller de Santiago Padrós.

Alguns elements del conjunt estan catalogats en el Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa (1986). L’any 2010 es va realitzar una reforma parcial de l’edifici central, del claustre i de la capella.

Actualment el complex allotja el Parc Audiovisual de Catalunya i compta amb espais dedicats a la indústria cinematogràfica com platós, serveis de producció, espais d’oficines, zones exteriors per a la realització de celebracions, etc. A més, acull un clúster empresarial de més de 40 companyies i el Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.

El Parc Audiovisual és una veritable aposta municipal com a motor econòmic de la ciutat, que acull any rere any un elevat nombre de produccions cinematogràfiques, de publicitat, sèries i programes de televisió.

Organitza: Museu de Terrassa amb la col·laboració del Parc Audiovisual